• česky
Slide 1

Daisy Cup 2020

Slide 2

O bohumínské srdce 2020

Slide 3

Letní soustředění 2019

Slide 4

Baby Andrianky.jpg

Slide 5

Baby Andrianky pompon 2019.jpg

Slide 6

Baby Andrianky baton starší 2019.jpg

Slide 7

Andrianky Ostrava.jpg

Slide 8

Andrianky Ostrava - Pohár moravské Ostravy 2019.jpg

Slide 9

Baby Andrianky

Slide 10

Finále Náchod 2018

Slide 11

Bystřická hůlka 2018

Slide 12

Finále Kladno 2018

Slide 13

Všetulská hůlka 2018

Slide 14

Kvalifikace Dolní Benešov 2018

Slide 15

Vánoční besídka 2017

Slide 16

Hranický pohár 2017

Slide 17

Letní soustředění 2017

Slide 18

Memoriál 2017

Slide 19

Finále Karvina 2017

Slide 20

Všetulská hůlka 2017

Slide 21

Kvalifikace Bystřice 2017

Slide 22

Kvalifikace Bystřice 2017

Slide 23

Rodičovský tým

Slide 24

Bystřická hůlka 2017

Slide 25

Bystřická hůlka 2017

Slide 26

Andrianky začátečníci 2017

Slide 27

Mistrovství světa 2016

Pravidla pro děti a rodiče


Podmínky pro zařazení mažoretky do soutěžní skupiny:

1.                  Fyzicky zvládne všechny povinné prvky ze sestavy, které jsou dané pro účast na soutěžích pro danou kategorii. Doma bude prvky trénovat, poctivě cvičit na tréninku, poslouchat. 

2.                 Pravidelně chodí na tréninky a účastní se víkendových soustředění, čímž zaručí 100%-ní znalost celé sestavy bez zaváhání a je tím pádem schopna vystupovat na soutěžích (absence na tréninku a soustředění je možná pouze z důvodu nemoci- při častějším výpadku je možné zvážit její vyřazení ze soutěžní skupiny. Každá absence znamená pro celý tým výrazný skluz při trénování sestavy a je tím ohrožen výsledek dosažený na souteži)

3.                  Absenci na tréninku je nutno omluvit zákonným zástupcem s dostatečným předstihem (omluvy přímo od dětí není možno akceptovat hlavně z bezpečnostních důvodů)

4.                  Absence na soutěžích není přípustná!!!( jediná akceptovatelná omluva je z důvodu nemoci- při opakované absenci z důvodu "nemoci" je možné dotyčnou mažoretku vyřadit ze soutěžního družstva a převést do skupiny náhradníků. O termínech soutěží víme s předstihem, proto je určitě možné to skloubit i s rodinným životem,  u postupových soutěží je nutno počítat s nahlášením termínu soutěže dle možností organizátora soutěže), s každou soutěží souvisí i vyhlášení (zde rovněž není možno chybět!!! (pokud trenérka neurčí jinak, jsou všichni soutěžící povinni se vyhlášení zúčastnit, jinak se to bere jako znevážení práce organizátora soutěže a může to poškodit celý tým!!!)

5.                  Kostým poskytnutý na soutěže je majetkem klubu Andria, z.s., mažoretka jej má pouze zapůjčený a platí výpujčné stanovené individuálně podle pořizovací ceny kostýmu a míry poškození za dobu používání

6.                  Letní soustředění konané v létě o prázdninách je povinné z důvodu trénování sestavy na mistrovstvá světa konané každý rok v srpnu (termín se ví už na začátku roku, proto to je určitě zohlednitelné při plánování rodinné dovolené)

7.                  Všechny platby, které je nutno provést (např. členské příspěvky,  platby za půjčovné kostýmů, platby za soutěže vybírané dopředu, platby za gymnastiku atd.) je opravdu nutné uhradit do stanoveného termínu (v případě opoždění nutíte trenérku doplácet vše ze svého a to je nepřípustné!)

8.              Poslouchat a respektovat příkazy trenérky související s organizací tréninků, soustředění a soutěží.

!!!Nedodržováním výše uvedených podmínek dáváte najevo opovrhování práce trenérky a to není pro mažoretku zařazenou do soutěžní skupiny přípustné!!!

Žádost nutno odevzdat nejpozději na prvním tréninku v září 2019! Pozdním odevzdáním snižujete mažoretce šanci dostat se do soutěžního družstva!

Přihlášku naleznete v souboru v pravo.

obrázek na pozadí